ใบอนุญาตทำงาน work permit คืออะไร ก่อนตัดสินใจทำงานต่างประเทศ ต้องรู้อะไรบ้าง

0 Comments
ต่อใบอนุญาตทำางาน work permit

เมื่อต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เดินทางเพื่อทำงาน สิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า เป็นต้น ถ้าไปทำงาน ก็ต้องมีใบอนุญาตในการทำงานด้วย ซึ่งจะต้องมีการขอ ต่อใบอนุญาตทำางาน work permit ทุกครั้งที่หมดอายุ ถึงจะทำงานได้ไม่มีปัญหา และวันนี้เราก็จะพาทุกท่าน มาทำความรู้จักเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน ว่าหมายถึงอะไร และการทำงานต่างประเทศ ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง  ใบอนุญาตทำงาน work permit คืออะไร  สำหรับความหมายของใบอนุญาตทำงานต่างประเทศ ก็คือใบอนุญาต ให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตน สมมติว่าคุณต้องการไปทำงานที่ประเทศอื่น ก็ต้องมีเอกสารใบขออนุญาตด้วย ถึงจะสามารถเข้าไปทำงานที่ประเทศนั้นๆ ได้ หรือชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ก็ต้องมีเอกสารใบขออนุญาตทำงานเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากวีซ่า และหนังสือเดินทาง  ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะไม่ทำครั้งเดียวแล้วจบ แต่จะมีอายุในการใช้งานด้วย ปรกติแล้ว จะไม่เกิน 5 ปีสูงสุด และหากเอกสารใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ผู้ขอจะต้องทำการดำเนินการ ต่อใบอนุญาตทำงาน work permit ใหม่ทันที เพื่อให้ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และถ้าหากไม่มีการต่ออายุใบอนุญาต ก็จะถือว่ามีความผิดด้วย หากต้องการทำงานอย่างราบรื่น เอกสารเหล่านี้ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ […]