ใบอนุญาตทำงาน work permit คืออะไร ก่อนตัดสินใจทำงานต่างประเทศ ต้องรู้อะไรบ้าง

Casas De Madera  > Business >  ใบอนุญาตทำงาน work permit คืออะไร ก่อนตัดสินใจทำงานต่างประเทศ ต้องรู้อะไรบ้าง
0 Comments
ต่อใบอนุญาตทำางาน work permit

เมื่อต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เดินทางเพื่อทำงาน สิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า เป็นต้น ถ้าไปทำงาน ก็ต้องมีใบอนุญาตในการทำงานด้วย ซึ่งจะต้องมีการขอ ต่อใบอนุญาตทำางาน work permit ทุกครั้งที่หมดอายุ ถึงจะทำงานได้ไม่มีปัญหา และวันนี้เราก็จะพาทุกท่าน มาทำความรู้จักเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน ว่าหมายถึงอะไร และการทำงานต่างประเทศ ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง 

ใบอนุญาตทำงาน work permit คืออะไร 

สำหรับความหมายของใบอนุญาตทำงานต่างประเทศ ก็คือใบอนุญาต ให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตน สมมติว่าคุณต้องการไปทำงานที่ประเทศอื่น ก็ต้องมีเอกสารใบขออนุญาตด้วย ถึงจะสามารถเข้าไปทำงานที่ประเทศนั้นๆ ได้ หรือชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ก็ต้องมีเอกสารใบขออนุญาตทำงานเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากวีซ่า และหนังสือเดินทาง 

ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะไม่ทำครั้งเดียวแล้วจบ แต่จะมีอายุในการใช้งานด้วย ปรกติแล้ว จะไม่เกิน 5 ปีสูงสุด และหากเอกสารใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ผู้ขอจะต้องทำการดำเนินการ ต่อใบอนุญาตทำงาน work permit ใหม่ทันที เพื่อให้ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และถ้าหากไม่มีการต่ออายุใบอนุญาต ก็จะถือว่ามีความผิดด้วย หากต้องการทำงานอย่างราบรื่น เอกสารเหล่านี้ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง 

จะทำงานต่างประเทศ ต้องรู้อะไรบ้าง 

เพราะฉะนั้นท่านใดที่ ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ จะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าให้ดี มาดูว่าสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม ก่อนเดินทางมีอะไรบ้าง ที่สำคัญที่สุด 

  • การเตรียมเอกสาร อันนี้เป็นความสำคัญอย่างแรกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ผู้ที่จะเดินทางทุกคน ต้องมีเอกสารอย่างถูกต้อง ถึงจะเข้าไปยังประเทศปลายทางได้ ไม่ว่าจะเข้าไปด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม  อย่างเช่นหนังสือเดินทาง วีซ่า ใบอนุญาตการทำงาน เป็นต้น หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางของคุณ 
  • ความรู้ความชำนาญ แน่นอนว่าเมื่อคุณไปทำงานต่างประเทศ ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่คุณต้องการไปทำด้วย เพื่อที่จะได้ทำงานได้ทันที ไม่เสียเวลาในการหางาน หรือการทดลองงานใหม่ แต่ถ้าเป็นงานที่คุณถนัดอยู่แล้ว ก็ไม่มีอะไรจะต้องห่วง 
  • การปรับตัวเข้ากับงานในประเทศนั้นๆ การทำงานของแต่ละประเทศ จะมีระเบียบปฏิบัติไม่เหมือนกัน คุณต้องเตรียมตัวให้ดี และเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานต่างๆ ของประเทศดังกล่าวก่อน จะได้ทำงานได้อย่างราบรื่นกับเพื่อนร่วมงาน และหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ด้วย 
  • ค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากเงินค่าเดินทางแล้ว ค่าอยู่ค่ากินต่างๆ ค่าที่พัก ก็ต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเช่นกัน เพราะไปครั้งแรก คงยังไม่ได้เงินเดือนทันที เนื่องจากยังไมได้ทำงาน การเตรียมทุนให้เพียงพอเอาไว้ล่วงหน้า จะลดการเกิดปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น 

สรุป 

ตอนนี้ทุกท่านก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับ ใบอนุญาตทำงานกันไปแล้ว ว่าคืออะไร สำคัญอย่างไร เมื่อหมดอายุก็ต้องทำการ ต่อใบอนุญาตทำงานwork permit ทันที รวมถึงขั้นตอนในการเตรียมตัว ก่อนเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าหากท่านใดที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ ก็ควรสอบถามกับผู้ที่เคยเดินทางไปก่อน หรือสอบถามผู้รู้ล่วงหน้า จะได้ไม่ติดปัญหาเวลาต้องเดินทาง